ថ្ងៃស្រលាញ់អាប់អួ - Black Valentine's Day (ភាពយន្តជីវិត) - (Life Film)-[Sastra Film]

6 Просмотры
Издатель
កុំរើសថ្ងៃដែលចង់បង្ហាញក្តីស្រលាញ់ ព្រោះអ្នកអាចនឹងគ្មានឳកាសបង្ហាញវា...

សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តជីវិតរឿង ថ្ងៃស្រលាញ់អាប់អួ ដូចតទៅ


មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង៨យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film

ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film
Ⓒ2021 by Sastra Film. All rights reserved.
*** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ

#ថ្ងៃស្រលាញ់អាប់អួ#ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​​​​ហ្វៀម​​​​​​ #ភាពយន្តជីវិត​​​​​​​​​​​​​ #ទី១១៧ #Sastrafilm​​​​​​​​​​​​​ #LifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #bayontv​​​​​​​​​​​​​ #khmerfilm​​​​​​​​​​​​​ #lifefilm2021​​​​​​​​​​​​​ #Khmermovie​​​​​​​​​​​​​ #KhmerMovie​​​​​​​​​​​​​ #Shortfilm​​​​​​​​​​​​​ #EducationalFilm​​​​​​​​​​​​​ #រឿងខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​ #រឿងល្អមើល​​​​​​​​​​​​​ #រឿងអប់រំ​​​​​​​​​​​​​ #TvLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #FacebookLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #YoutubeLifeFilm​​
Категория
Фильмы
Комментариев нет.